Statek Vitín

PROJEKT PŘESTAVBY STODOLY NA RODINNÝ DŮM
ROK: 2011-2013
TÝM: ZDENĚK CHMEL
KLIENT: JULIE A JAN VLÁŠKOVI
LOKACE: VITÍN, CZ


Vitín jako tradiční jihočeská vesnice


Obec Vitín ležící na důležité obchodní cestě, která spojovala Prahu s Českými Budějovicemi. Je poprvé datována do roku 1541. Její historický vývoj se vyznačoval typickým vesnickým charakterem, vždy se jednalo o středně velkou vesnici s česky hovořícím obyvatelstvem.
Její urbanistický vývoj byl utěšený, zástavba byla soustředěna kolem hlavní dopraní tepny procházející ve východo-západním směru. Náves byla oválného tvaru, některé domy však byly posunuty z linie zástavby, došlo tak k vytvoření atypické struktury vesnice. Obec leží v rovinatém terénu, v tzv. Pšeničních Blatech, takže se brzy kolmo na hlavní cestu začaly objevovat příčné cesty, které umožnily rozvoj vesnice i do severojižního směru. K dnešnímu dni má Vitín 348 obyvatel a po přesunutí hlavního silničního tahu na komunikaci I/3 východně od obce se vyznačuje klidnou atmosférou.


Starý statek

Parcela navrhovaného rodinného domu je situována při severním okraji obce na mírném svahu. Dnes se zde nachází stodola, která spolu s obytným traktem vytváří typický jihočeský statek se dvorem. Obytný trakt tohoto statku zůstane zachován, stodola však bude z důvodu zcela nevyhovujícího stavebně-technickému stavu odstraněna. Na jejím místě vznikne ve shodném objemu novostavba rodinného domu, která naváže na taktéž zachovanou zeď dvora.

Proces hledání optimálního řešení


STODOLA 06
LISTOPAD 2012


Půdorys 1.NP

STODOLA 05
SRPEN 2012


Půdorys 1. NPSTODOLA 04
BŘEZEN 2012
Půdorys 1. a 2. úrovně
Půdorys 3. a 4. úrovně


STODOLA 03
ÚNOR 2012


Koncept půdorysu 1. NP


STODOLA 02
ŘÍJEN 2011

Půdorys 1. NPPohledSTODOLA 01
ZÁŘÍ 2011

Bílá a černá

Bílá hmota vybudovaná v historické stopě se nachází na hranici obce a krajiny, vytváří výrazný prvek označující vesnici při dálkových pohledech, zároveň však svým tvarem jasně odkazuje na archetypální obraz domu, který je pro každého jasně identifikovatelný. Důležiá je jeho barevnost, která je stejná jak na stěnách, tak střeše. Viz též přiložené referenční příklady tohoto řešení. Černá kubická hmota s velkými okny, která kříží a rozšiřuje původní objem, využívá potenciálu místa a obohacuje vnitřní prostory o výhledy do okolní krajiny.


Otevřená domácnost

Obě zmíněné hmoty jsou determinovány taktéž funkčním využitím. Bílá stodola je ponechána jako velkorysý open-space, ve kterém se nachází obytný prostor s kuchyňským koutem a jídelnou. V příčném kvádru se naopak nacházejí dětský pokoj, koupelna a pokoj pro hosty (který může případně plnit funkci i druhého dětského pokoje). V 2.NP, které je tvořeno stropem tohoto kvádru, se v souladu s požadavky investorů nachází ložnice rodičů. Interiér domu je tedy velmi otevřený a přehledný, zároveň však nabízí řadu prostorů s rozdílnými vlastnostmi. Přesahující střecha černého kubusu pak vytváří na jižní straně krytý hlavní vstup do domu.


Cihly a dřevo


Jako konstrukční systém pro základní objem stodoly navrhuji stěnový zděný se štukovou bílou fasádou. Vložený příčný kvádr by měl být dřevěný (sloupková konstrukce), jeho fasáda by měla být tvořena černým plechem.Půdorys 1. NP

Pohledy