Unbuilt republic - Benátské bienále architektury 2014


SOUTĚŽ O NÁVRH EXPOZICE V NÁRODNÍM PAVILONU CECOSLOVACCHIA NA 14. BIENÁLE ARCHITEKTURY V BENÁTKÁCH 2014
TÝM: ZDENĚK CHMEL, MIROSLAV CHMEL
ROK: 2013
LOKACE: BENÁTKY, IT


Intro

Časové vymezení tématu Bienále na posledních 10 dekád přibližně odpovídá i historii novodobého samostatného Československa a expozice je tak prostředkem zkoumání, zda lze vůbec u mladého státu hovořit o emancipované národní architektuře, či můžeme dokumentovat spíše soubor vnějších vlivů. Expozice zkoumá vize, tendence i experimenty československé architektury a snaží se je zobrazit v souvislosti s dobovou politicko-společenskou situací. Nerealizované projekty jako zástupci jednotlivých dekád vnímáme jako reprezentativní nositele dobového architektonického myšlení.


Badatelský výzkum

Modely nerealizovaných projektů progresivních modernistických  i utopických staveb jsou konfrontovány s vizuální koláží dobového architektonického průměru. Dialog těchto dvou pólů tvorby by měl ukázat na směřování architektury i pozici a roli jejích autorů.
Další součástí doplňující badatelský proces je statistická analýza ilustrující každé vymezené období; zkoumá mimo jiné politické a společenské směřování státu, výkon ekonomiky, urbanistické myšlení, množství zastavěných ploch, zadání a pohnutky stavebníků či podobu architektonického školství. Tyto analýzy by měly osvětlit často diametrální rozdíl mezi projekty nerealizovanými a realizovanými. (Taktéž by mohly ukázat urbanisticko-politickou  problematiku dneška v historickém kontextu.)

Výzkum tedy bude probíhat ve 3 rovinách:
1. Výběr klíčových nerealizovaných projektů a pátraní po původních modelech a v případech, kdy se nedochovaly - stavba nových modelů staveb dle historické dokumentace
2. Vytváření charakteristického obrazu – koláže pro jednotlivé dekády
3. Statistické analýzy jednotlivých obdobíProstor pavilonu

Československý pavilon necháváme maximálně působit na návštěvníky svým prostorem. Proto se expozice nachází v bílém kvádru umístěném v zadní polovině. Přední - vstupní polovina je ponechána prázdná, pouze jsou zde umístěny dřevěné židle klasických designů v neuspořádané podobě – volně k dispozici návštěvníkům, kteří si tak mohou i v sedě přečíst úvodní text expozice či prostudovat doprovodný materiál.

Vstupy do samotné expozice se nachází na zadní straně, takže hledání vstupu úzkou chodbou se stává prostorovým zážitkem. Kvádr je navržen jako jednoduchá dřevostavba; interiér se systémem boxů s modely je proveden v překližce. Exteriér je uvažován jako sádrokartonový, tak aby barevně  odpovídal interiéru historického pavilonu. Expozice je navržena jako smyčka se dvěma schodišti, kdy návštěvník postupně prochází všech deset dekád.Kompletní prezentace a vývoj konceptu