Dům umění České Budějovice / 1. část
DIPLOMOVÁ PRÁCE
ROK: 2012-2013
VEDOUCÍ PRÁCE: PROF.ING.ARCH IVAN RULLER
LOKACE: ČESKÉ BUDĚJOVICE, CZ
CENA BOHUSLAVA FUCHSE ZA NEJLEPŠÍ ATELIÉROVÝ PROJEKT ZS 2012-13
CENA DĚKANA FA ZA NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI
NOMINACE NA YOUNG ARCHITECT AWARD 2013

DŮM UMĚNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE / 2. ČÁST »


Vývoj projektu

Práci jsem rozdělil do dvou semestrů, kdy v zimním jsem se zabýval výběrem vhodných lokalit; vytipováno bylo 8 míst vhodných pro přeměnu, ze kterých nakonec vzešly 3 testovací projekty zpracované do úrovně urbanistického konceptu.

Následně na základě této práce jsem na začátku letního semestru zvolil jednu konkrétní lokalitu – Senovážné náměstí – a původní vizi jsem rozvedl do projektu diplomové práce. Argumenty, které rozhodly ve prospěch této lokality, vzešly jednak z mojí úvahy nad projektem a jeho prostorovými možnostmi, z úvahy nad přínosem projektů veřejnému prostoru města a taktéž z reakcí veřejnosti (projekt ze zimního semestru se objevil v médiích a byl vystaven v prostorech českobudějovické radnice).

Výběr lokalit
Pracovní skici vybraných lokalit

Výstava na českobudějovické radnici


PUBLIKACE (TISK): MF Dnes, ERA 21
VÝSTAVY: Galerie MINI (FA VUT), Magistrát města České Budějovice