Ateliérový dům v KlatovechATELIÉROVÝ DŮM
ATELIÉROVÝ PROJEKT FUA TUL
ROK: 2014 - 2015
TÝM: MIROSLAV CHMEL
VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. RADEK SUCHÁNEK, PHD., ING. ARCH. DOTT. ING. PETR JANOŠ
LOKACE: KLATOVY, CZAteliérový dům - místo pro začínající umělce a kreativně tvořící lidi, kteří hledají snadno dostupný prostor, kde budou moci tvořit, žít a zároveň být součástí komunity lidí s podobnou filozofií, kteří se budou vzájemně podněcovat v další činnosti. Pro lidi, kteří nemají motivaci či potřebné finanční prostředky na provoz vlastního ateliéru v běžných komerčních prostorech. Dům má ambice stát se jakýmsi uměleckým inkubátorem, který by na sebe mohl vázat zajímavé lidi a tím mít pozitivní vliv na další rozvoj kultury v Klatovech a blízkém okolí.Hradba - Celá hmota stavby ateliérového domu se nachází přímo při západní stěně vnějšího městského opevnění na křižovatce ulic Plánická a Jiráskova, čímž tuto křižovatku svou hmotou dotváří a zároveň rámuje vstup do historického centra. Dům se stává součástí historické hradby, a to jak hmotově, tak materiálově. Je přístupný po hradbě, která byla dostavěna jako schodiště, po kterém se návštěvník dostává přímo na hradbu, přilehlý svah a do kavárny, která se nachází ve druhém nadzemním podlaží. Ochoz - Jednotlivé ateliéry jsou přístupné z ochozu, který vede kolem celého domu a tím utváří i jeho hmotu. Ochoz nemusí sloužit jen k pohybu, ale i k pobytu a setkávání obyvatelů domu, a proto se v některých částech rozšiřuje. Tyto terasy se nacházejí v každém patře a svojí velikostí dávají dostatečný prostor pro nerušený pobyt. Z ochozu se také návštěvníkům naskýtají nově nečekané výhledy jak na hradby tak na historické centrum Klatov, kterému vévodí Černá a Bílá věž.
Ateliéry - V domě se nachází celkem sedm ateliérů, které jsou prostorově rozmanité, jedno však mají společné, a to propojení pracovního prostoru s veřejně přístupným ochozem. Obytné prostory, které se nachází v polovině ateliérů však zůstávají skryté, jelikož jsou orientovány na opačnou stranu než pracovna. Ateliéry nacházející se v suterénu a v přízemí slouží primárně pro výstavní a přednáškové účely, ale lze je také využívat k pronájmu, stejně jako ostatní ateliéry v budově.
Konstrukce - Konstrukce domu je navržena jako železobetonová monolitická. Je zamýšlena jako prostorová struktura, která díky výšce nosníku přes celé patro umožňuje relativně velké vykonzolování zejména u 3. NP. Fasáda je uvažována z omítky s výraznou texturou a s profilovanými ostěními.