Galerie Niederösterreich Krems
GALERIE NIEDERÖSTERREICH KREMS
DVOUKOLOVÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ
LEICHT STRUCTURAL ENGINEERING AND SPECIALIST CONSULTING GmbH
TÝM: JIŘÍ VRAJ, ZDENĚK CHMEL, MIROSLAV CHMEL
SPOLUPRÁCE: MIROSLAV MALÝ, MICHAELA BENEŠOVÁ
ROK: 2014
LOKACE: KREMS, RAKOUSKO
NAHRÁDNÍCI PRO 2. KOLO (10. Z 60 ÚČASNÍKŮ)

Za konzultace děkujeme Michalu Škodovi a Hynku Látalovi

Kontextuální ikona

Náš návrh novostavby galerie vychází z analýz bohaté kulturní krajiny Wachau, kde se prolíná výjimečný přírodní reliéf s bohatou středověkou urbanistickou strukturu měst a vinic. Toto jedinečné místo se stalo předlohou pro řadu uměleckých děl. Jako příklad uvádíme dvě veduty Kremsu a Steinu z 17. století a malbu Egona Schieleho zachycující jednotlivé vrstvy okolí Steinu.


Přestože jsou obě zahuštěná středověká jádra Kremsu a Steinu v současné době spojeny pozdější modernistickou zástavbou, jsou dodnes původní hranice měst jasně čitelné. Náš návrh vychází z tradičního přístupu a do ortogonální mřížky rozvolněnější zástavby mezi jádry přináší opět hustší urbánní strukturu, jejíž citlivé výškové členění podporuje důležitou roli nové galerie.


V celkovém působení krajiny Wachau tedy navrhujeme ikonu, která však vychází z interpretace prvků nacházejících se v jejím sousedství. Naším cílem je, aby při pohledu s odstupem (a to nejen ve vzdálenosti ale i v čase) splynula budova se svým okolím v město.


Eine kontextuelle Ikon

Unser Vorschlag für den Neubau der Galerie findet seine Basis in Analysen der reichen Kulturlandschaft Wachau, wo sich das außergewöhnliche Naturrelief mit einer reichen mittelalterlichen Stadtstruktur überschneidet. Diese Themen sind sehr deutlich zu betrachten in mehrfachen Kunstwerken.  Als ein Beispiel dienen neben anderen die alten Veduten von Krems und Stein aus dem 17. Jahrhundert und Egon Schieles Malerei von Stein.


Obwohl die zwei dichten, mittelalterlichen urbanen Fabriken von Krems und Stein derzeit durch spätere Bebauung verbunden sind, kann man die originalen Strukturen gut erkennen. Unser Vorschlag kommt aus dem traditionellen Vorgehen heraus und bringt in diese, ungefähr in einem Raster der angeordneten modernistische Bebauung zwischen den zwei Kernen, wieder eine dichtere Kernstruktur, deren maßvoller Höhenakzent der wichtigen Rolle der neuen Galerie entspricht.


In der Gesamtwirkung der Wachaulandschaft schlagen wir eine Ikone vor, die durch die Interpretation von wichtigen Elementen in ihrer Umgebung entstanden ist. Bei dem Anblick mit Distanz (gemeint nicht nur länglich sondern auch zeitlich) verschmilzt die Galerie Niederösterreich mit ihrer Nachbarschaft in eine Stadt.