Dům nad rybníkem
STUDIE RODINNÉHO DOMU
ROK: 2015 - 2016
TÝM: ZDENĚK CHMEL, MIROSLAV CHMEL
SPOLUPRÁCE: MIROSLAV MALÝ
MODEL: LUCIA PENNATI
KLIENT: SOUKROMÁ OSOBA
LOKACE: JIŽNÍ ČECHY
STUPEŇ: STAVEBNÍ POVOLENÍ


První návštěva pozemku určeného pro stavbu domu na nás zapůsobila. Chladný deštivý podzimní den dal vyniknout probarveným listům stěny ze vzrostlých dubů oddělující svažitou louku se stále ještě sytě zelenou promáčenou trávou od střibřité hladiny rybníka.

Při práci na projektu – na prvních skicách a modelech, které vznikaly po naší návštěvě, jsme začali postupně formulovat myšlenku, že by pro dané zadání a místo bylo dobré vytvořit – přidat mu – další stupeň prostoru; takový který bude propojovat velikost širé louky s intimitou vnitřního obývaného prostoru. Touto naši ideou jsme se dostali zpátky k typologii domu v místě obvyklé – ke dvoru. Tato analogie vytváří pomyslný venkovní vnitřní prostor, který obohacuje vnitřní prostor samotný.

Z celého svažitého pozemku se naskýtají krásné výhledy jak na blízký rybník, tak na vzdálenější zalesněné kopce. S takto kvalitním výhledem pracujeme způsobem, který jeho hodnotu ještě dále akcentuje; hlavní obytný prostor s kuchyní a jídelním koutem graduje velkorysým oknem – jedinečným obrazem - který vzhlíží do krajiny. Doplňkem tohoto obrazu je dvůr jako práh venkovního prostoru. Ten nerušeně a nenásilně mísí výhledy s interiéry domu  – prostory se prolínají a jsou si vzájemným doplňkem. 

Samotný půdorys a rozložení funkcí prošly dlouhotrvajícím vývojem, který nám pomohl zpřesnit zadání a na jehož konci stála odlišná geometrie, než která byla v našich počátečních skicách a úvahách. Nová geometrie nám umožňuje lépe uspořádat jednotlivé pokoje a prostory, tak aby maximálně vyhovovali potřebám svých obyvatel. Dům také těží z logického uspořádání vzhledem k oslunění jednotlivých místností. Výsledná podoba je charakterizována hmotovým členěním na několik traktů v ortogonální soustavě; 2 ložnicové a jeden servisní, které jsou vzájemně propojeny hlavním obytným prostorem.

Vývoj projektu


Studie oslunění 22.12.