Městský dům KladnoCENA ARCHITEKTA ANTONÍNA RAYMONDA
ROK: 2015
TÝM: MIROSLAV CHMEL
LOKACE: KLADNO, CZNávrh navazuje na původní stav místa, tedy na kompaktní blokovou zástavbu. Zároveň se ale přizpůsobuje současnosti a změnám, které v dané lokalitě nastaly. Dům pouze nevyplňuje prázdné místo v blízkosti centra ale hlavně by měl zpříjemnit život obyvatel v nejbližším okolí a také vytvořit atraktivní prostor pro obyvatele nové, kteří by tento prostor mohli obohatit. Dům navazuje na tradiční schéma blokové zástavby, které se často opakuje v okolí řešeného území. V něm jsou ulice obklopeny zástavbou, uvnitř které se nachází volný prostor využitý jako soukromé zahrady. Soukromé zahrady jsou v návrhu nahrazeny společným dvorem. Ve fungování domu lze spatřit analogii ke kolektivním domům. Hmota domu je ze tří stran definována uličními čárami přilehlé zástavby tak, aby na ni dům co nejvíce navazoval. Pouze ze čtvrté, severní strany si dům nechává odstup od současného obchodního domu. Vzniká tak dlážděná ulice pro pěší, do které jsou orientovány nové obchody a na druhé straně se nachází pás vegetace s dětským hřištěm a hřištěm pro streetball. Za tímto pásem je současný vjezd do podzemních garáží obchodního domu, který je nově využíván i pro účel bytového domu. Vegetace v nové ulici volně navazuje na předprostor obchodního domu který je nově pojatý. Celý prostor je předlážděn a je zde vysazena rovnoběžně s ulicí alej stromů, dorovnávající uliční čáru, kterou obchodní dům nerespektuje. Dům má obdélníkový půdorys, v jehož středu se nachází dvůr, kolem něhož jsou skládány jednotlivé byty. Tento dvůr je oproti okolnímu terénu navýšen o jedno podlaží. Pod ním se nachází parter plný obchodů a restaurací se zázemím. Asi nejdůležitějším a největším prostorem je veřejná jídelna umístěná ve východní části, která má hlavní prostor přes dvě patra. V druhém nadzemním podlaží je volný prostor dvora, kterému dominuje na jedné straně strom a na druhé straně široké schodiště, které může sloužit například jako hlediště při pořádání nejrůznějších komunitních aktivit a promítání. V severní části se nacházejí prostory pro obyvatele, jako jsou dvě klubovny a sklad. V jižní části jsou dva byty, přičemž jeden je určen pro domovníka. 

Byty
V domě se nacházejí celkem tři hlavní typy bytů, které se ještě v dispozici domu dle potřeby proměňují a jsou také navrženy s různým počtem ložnic. Život obyvatel se dá rozšířit z bytů do prostoru celého domu, jak do dvora, tak na jednotlivé pavlače či terasy nebo do dvou kluboven. Variabilita veřejných prostor domu nabízí obyvatelům jejich různé využití - trávení volného času, setkávání se se sousedy u nejrůznějších aktivit či pouze pomyslný předěl mezi ulicí a bytem.

Byt s rohovou lodžií
Umístění těchto bytů je převážně v rohových částech domu, kdy je lodžie čtvercového půdorysu orientována do dvou stran. Lodžie je umístěna v hlavním obytném prostoru, který rozděluje na obývací pokoj a jídelnu s kuchyňským koutem. Ve zbytku bytu se nacházejí ložnice a koupelny, které jsou přístupné z chodby.

Byt s obytnou lodžií
Lodžie obdélníkového půdorysu je umístěna uprostřed bytu a jsou k ní orientovány ložnice a obývají pokoj, který je propojený s jídelnou a kuchyňským koutem. Tyto byty jsou hlavně orientovány směrem na park a gymnázium.

Mezonetový byt
Tyto byty jsou umístěny pouze v severní části domu. V prvním patře bytu se nachází hlavní obytný prostor s kuchyní a koupelnou, přičemž obývací pokoj a jídelna jsou přes dvě patra a mají přístup na lodžii, která je orientována do dvora. Ve druhém patře se pak nacházejí dvě ložnice, které jsou orientovány na opačnou stranu, do nové ulice a je zde také druhá koupelna.

Variantní řešení