Víkendový dům v jižních Čechách
STUDIE VÍKENDOVÉHO DOMU
ROK: 2014
TÝM: ZDENĚK CHMEL, MIROSLAV CHMEL
SPOLUPRÁCE: MIROSLAV MALÝ
KLIENT: SOUKROMÁ OSOBA
LOKACE: JIŽNÍ ČECHY
STUPEŇ: OVĚŘOVACÍ STUDIE

Model 1:50

Atmosféry okolí

Figura statkuRámování výhledu ze dvoraVýhledy a orientace ke světovým stranámModel 1:200


Severovýchodní perspektiva z nadhledu


Jihozápadní perspektiva z nadhledu


Otevřený a uzavřený dům


Otevřený dům
Uzavřený dům


Půdorys 1.NP


Model 1:50

Model okolí 1:200

Pracovní model 1:200